فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه­ گران جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ ای به شماره 01-125

مربوط به تامین آنتراسیت دانه ­بندی­ شده پروژه آب­شیرین­ کن دریایی بندرعباس

شرکت مهندسی توسعه ­آب ­آسیا درنظردارد جهت تامین و خرید حدود 2000 متر مکعب آنتراسیت دانه ­بندی ­شده به عنوان بخشی از مصالح فیلتر پروژه آب­ شیرین ­کن واقع در 30 کیلومتری غرب بندرعباس از طریق مناقصه عمومی تک مرحله­ ای اقدام نماید. بدینوسیله از شرکت ­های واجد صلاحیت که تمایل دارند در ارزیابی کیفی توان­ انجام ­کار شرکت نمایند، دعوت­ می ­شود نسبت به ارایه درخواست مکتوب خود جهت دریافت اسناد ارزیابی­ کیفی توان ­انجام ­کار اقدام نمایند. اطلاعات و اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه برای مناقصه ­گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.

  • مهلت ارایه درخواست مکتوب و دریافت اسناد فراخوان ارزیابی کیفی: حداکثر تاریخ 20/09/1401
  • مهلت ارسال اسناد تکمیل­ شده فراخوان ارزیابی کیفی: حداکثر تاریخ 27/09/1401
  • شرایط متقاضی:
  • داشتن شخصیت حقوقی، تجربه و حسن­ سابقه مرتبط با موضوع مناقصه، و توانایی مالی کافی
  • توانایی تهیه و ارایه ضمانت‌نامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد تا مبلغ بیست میلیارد ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه
  • آدرس و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه­ گزار:

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان گرمسار غربی، کوچه بهار اول، کوچه بهار دوم، پلاک 28، کدپستی 1435865514، طبقه اول، تلفن 4-88216990، فاکس 88216975