براساس آگهی مندرج در روزنامه همشهری مورخ 1399/05/01 از بین افراد واجد شرایط اقدام به استخدام یک نفر حسابدار می نماید.
متقاضیان محترم اطلاعات خود را صرفا در فرم استخدام پیوست، تکمیل و به آدرس الکترونیکی درج شده در آگهی(Resume@asiawaterco.com) ارسال نمایند.
لطفا فرم پیوست براساس رعایت نکات ذیل تکمیل گردد:
1- متون فارسی با فونت B Mitra و اندازه قلم 11 و متون انگلیسی با فونت Arial و اندازه قلم 10 تایپ گردد.
2- اطلاعات شخصی و شغلی به صورت کامل درج گردد.
اولویت بررسی صلاحیت افراد فقط اطلاعات تکمیل شده در این فرم می باشد.
3- فایل به نام شخص درخواست کننده شغل و به صورت لاتین ذخیره و ارسال گردد.
با سپاس

form