آشنایی با شرکت

تاسیس

شرکت مهندسی توسعه آب آسیا (سهامی عام) در تاریخ 1389/10/28تحت شماره 395501 و شناسه ملی 10320453888 در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت شرکت

انجام کليه فعاليتهاي بازرگاني داخلي و خارجي، انجام خدمات مختلف بازرگاني در راستاي فعاليت شرکت، انجام کليه پروژه‌هاي صنعتي عمراني و غيره به ويژه در منابع آب و فاضلاب، ارائه خدمات در خصوص توليد و توزيع انرژي، ساخت و نصب و راه‌اندازي بهره‌ برداري آب شيرين‌کن، نيروگاه، خطوط انتقال انرژي آب و ايستگاههاي پمپاژ اخذ و اعطا نمايندگي از و به شرکتهاي داخلي و خارجي و مشارکت و سرمايه‌گذاري در خصوص موضوع شرکت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و تاسيس شرکتهاي توليدي خدماتي و بازرگاني، شرکت در مناقصات داخلي و خارجي، اخذ وام و تسهيلات ارزي و ريالي از کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي، خدمت مشارکت در خصوص موضوع شرکت و کليه فعاليتهاي مجاز در زمينه موضوع شرکت.

سرمايه شرکت

سرمایه اولیه شركت مبلغ یکصد میلیون  (100,000,000 ريال) منقسم به يکصد هزار سهم 1000 ريالي تماما پرداخت شده می باشد و در تاریخ 1399/03/20اساس آخرین تغییرات تا مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال  (15.000.000.000.000) ریال افزایش داشته است.